ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර

ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර

quan1

මේ යටතේ බොහෝ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඇත. අදාළ පුද්ගලයා ගේ කයේ සහ මනසේ අවශ්‍යතා අනුව ගැලපෙන දේ සොයා බලා ප්‍රතිකර්ම සිදුකරනු ලැබේ.

මා වෙත එන ඕනෑම පුද්ගලයකුගේ භෞතික ශරීරයේ කල්පවත්නා අසනීප සහ රෝග හදුනාගෙන, ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකර්ම හරහා එම පුද්ගලයාගේ ශක්ති සිරුර හෙවත් "විඥාන කය" ට ප්‍රතිකාර කිරීම තුලින් සුව කල හැකිය. තවද , කෙනෙකුගේ නාමක්ෂර, නාම ඝණ, වාස්තු ආදී දෝෂ වලින් ඇතිවන අහිතකර ශක්තීන් වලින් ඇතිවන්න්නා වූ අසමතුලිත භාවය හරහා ඇතිකරවන රෝග තත්වයන් ද, පෙර භවයන් ගේ අකුසල කර්ම විපාක මත ඇතිකරවන්නා වූ රෝගාබාධ පිලිබදව සොයා බලා එවැනි තත්වයන් ට ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර ලබාදී සුවකල හැකිය. මෙහිදී පලමුව, අදාළ අයගේ හෝ පවුලේ හස්තරේඛා කියැවීම් හෝ කේන්ද්‍ර කියවා බලා, ඒවාට අදාළ ප්‍රතිකර්ම වස්තු විද්‍යානුකුලව සිදු වියයුතු නිවැරැදි කිරීම්, පළිඟු සහ මැණික් ප්‍රතිකාර හරහා සිදුකරනු ලැබේ .

තවදුරටත් අදාළ ප්‍රතිකර්ම සාර්ථක කරගැනීම සදහා අවශ්‍ය ජීවනරටාව නිවැරැදි කරගැනීමට ශක්ති ශරිරයේ දුර්වලතා මනාව සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් මගපෙන්වාදීම් සිදුකරනු ලැබේ. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරුන් ට නිට්ටාවට සුවකල නොහැකි රෝග, විනිශ්චය කල නොහැකි රෝග, ඖෂධ සොයා නොගත් රෝග ආදිය ට ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර මගින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර දී ඇත. තවද එවැනි රෝග වලට, රොගියකු ගේ කැමැත්ත පරිදි වෙනත් ඕනෑම බටහිර හෝ ආයූර්වේද ප්‍රතිකාර කරන අතර වුවද සිදු කලහැක . මෙයින් වෙදකමට පවතින නොපෙනෙන බාධා, බලවත් අකුසල කර්ම බලපෑම් ආදිය අඩුකිරීම් සහ වළකාලීමට සමත් ය. මෙහිදී මගේ විදේශීය අධ්‍යාපන දැනුම, පර්‍යෙෂණ දැනුම ද මාගේ අධ්‍යාත්මික දැනුම ද , මා විසින් යොදාගනු ලැබේ.

යෝගා මගින් සිදුකරන ප්‍රතිකාර (Yoga Treatments) :

ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකර්ම යටතේ ම'විසින් ප්‍රගුණ කර ඇති යෝගාසන හරහා ද, ඇතැම් සේවාදායකයන්ට, අදාළ රෝගීන් ට මා යෝගාසන ප්‍රතිකාරද යොදාගනු ලැබේ. යෝගාසන අනුගමනය කිරීමට යොමු කිරීම් මගින් කරනු ලබන්නේ තවදුරටත් ගැඹුරු සුවපත් කිරීම් සහ නීරෝගී ශර්‍රීරයක් පවත්වාගැනීමයි. ශර්‍රීරයේ පවත්නා චක්‍ර වල අවහිරතා මගහරවා ඒවා ශුද්ධ කර විවර කරදීමයි.
මෙහි අර්ථය වන්නේ නිර්වානය අවබෝධ කිරීමට, මේ සංසාර චක්‍රය බිද හෙලීමට, නිරෝගී ශරීරයක් නිරෝගී ශක්තිමත් මනසක් අවශ්‍යවීම යි . රෝගී කයක් ඇති පුද්ගලයකු ට නිරෝගී මනසක් පවත්වා ගැනීම අසීරු බැවිනි. එවැනි රෝගියකුට භාවනා කිරීම් වල එන "නිවැරැදි සිහිය" පවත්වාගෙන යාම අසීරු බැවිනි.

භාවනා ප්‍රතිකාර (Meditation Treatment) :

මා මගේ ඇතම් අදාළ සේවාදායකයන්ට "සමත භවනා" වල ම ශාඛාවක් වන උපනිෂද් භවනා ක්‍රම ලබාදෙනු ලැබේ . එතුලින් බොහෝ සෞඛ්‍යය සම්පන්න ජීවිතයක් ලබාදෙන අතරම යහපත් නිරෝගී කයක් සහ මනසක් පවත්වා ගෙන යාමට ත්, ඒ හරහා ශරීරයේ "ශක්ති කයේ" ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් පවත්වාගෙන යාමත් සිදුවේ. ඉහළ ශරීර සංඛ්‍යාතය නිවන් මග පිළිපදින පුද්ගලයකු හට අවශ්‍යම සාධකයකි. එතුලින් ඉක්මනින් පහසුවෙන් විදර්ශනා වැඩීමට අවශ්‍ය වන "සම්මා සතිය" සහ "සම්මා සමාධිය" පහසුවෙන් ලබාදෙනු ලබයි. ඒ හරහා සංසාර චක්‍රය බින්දහෙළීමට සහ නිර්වානය අවබෝධය ට මග සලසයි.

ජල ප්‍රතිකාර (Water Therapy ):

මා සමග එකතුවන සේවාදායකයන්ට ම' විසින් විශේෂිත වූ ආහාර, සහ දෛනික ජීවන රටාවක් පුරුදු කර ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලබයි . දෙවනුව, දෛනිකව උදෑසන ජලය පානය - (water therapy) සදහා උපදෙස් දෙනු ලබයි. ඇතැම් විශේෂිත අවස්ථාවල අදාළ සේවාදායකයන්ට පවත්නා ශරීර සහ රෝගී තත්වයන් සලකා බලා, විශේෂිත ජල ප්‍රතිකර්ම (water therapy) ක්‍රම භාවිතා කරුණු ලැබේ. එනම් විවිධ ශාඛසාර, ආයූර්වේද ලුනු වර්ග, ජලය සමග මිශ්‍ර කරගෙන ගැලපෙන උෂ්ණත්වන් ලබාදී පරිභෝජනය කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ .

කම්පන ප්‍රතිකාර ( Vibration Treatments) :

අවශ්‍යවීම මත, අදාළ සේවාදායකයන්ට ම' විසින් ප්‍රගුණ කර ඇති කම්පන ප්‍රතිකාර ටිබෙට් රටේ යොදා ගන්නා ලෝහමය භාජන යොදා ගෙන සිදුකරයි. එමගින් රෝගී ශරීරයේ ඇතැම් ඉංද්‍රියන් ගේ කම්පන සංඛ්‍යාත වැඩිකර සුවපත් කිරීම් කරනු ලැබේ. මේ හරහා කල්පවත්නා ඇතැම් රෝගාබාධ , පිළිකා තත්වයන් නිසා දුර්වලවූ ශරීරයේ කම්පන සංඛ්‍යාත ඉහල නැංවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මේ හරහා මානසික පීඩනය අවම කිරීම, නැතිකිර්‍රිම සිදු කර නිරෝගී කයක් සහ මනසක් ඇතිකර ගෙන සුවපත් වීමට යොමු කරනු ලැබේ .

පළිඟු තෙරපුම් ප්‍රතිකාර (Crystal Acupressure Treatments) :

පළිඟු තෙරපුම් ප්‍රතිකාර, යනු ඉතා පැරණි රාජකීය සුවපත් කිරීමේ කලාවකි. අපේ ශරීරයේ ශක්ති චක්‍රයන් වෙන් වෙන් ව ගෙන ඒවයේ, ශක්ති ගලනය ක්‍රමවත් කොට සුවපත් කිරීම් සිදු කරනු ලබයි .

ශරීරයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ය් නිරෝගීතාවයට බලපාන පද්ධති 4ක් මෙහිදී චක්‍ර ශක්ති ගලනයේ දී බධා නොවීම පිණිස, සැලකිල්ලට ගනු ලබයි .

1. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය
2. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
3. ස්නායු පද්ධතිය
4. නිර්නාල ග්‍රන්ති පද්ධතිය ( හෝර්මෝන ශ්‍රාවය කරන ග්‍රන්ති )

මේ පද්ධති 4 ර ම, නිරෝගී ව පවත්වාගැනීම තුල ශක්ති ශරීරයේ චක්‍ර නිර්‍රෝගීව පවත්වා ගැනීමට පිටුවහලක් වේ.

මේ චක්‍ර අතර ක්‍රමවත් සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම හරහා ඕනෑම පුද්ගලයකුගේ ශරීරයේ "ස්ත්‍රී" ශක්තිය (YING energy / faminine energy ) සහ "පුරුෂ"ශක්තිය (YANG energy / Masculine energy) සමබරව පවත්වා ගැනීමට හැකිය .

"පුරුෂ"ශක්තිය (YANG energy / Masculine energy) ශරීරයේ ඌෂ්ණය සහ වියළි බව පාලනය කරනු ලබන අතර ශරිරයේ සම්පුර්ණ ධන ශක්තිය ඇතිකිරීමට බලපායි. තවදුරටත් පැහැදිලි කලොත්, ශරීරය ගොඩනගන, හකුලුවන, උතේජනයන් ලබාදෙන, තද ගතිය, ස්ඵටික ගතිය ඇතිකරවන ආකර්ෂණීය රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ඇතිකරවයි.

ශරීරයේ "ස්ත්‍රී" ශක්තිය (YING energy / faminine energy ) සීත සහ තෙතමනය පාලනය කරයි.ශරීරයේ ඍණ ශක්තිය, විසිරුවන ගතිය, අපෝ ගුණය, ගලායන ද්‍රව ගතිය, පතුරුවන, විශාල කරන ගුණය ට අදාළ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා පාලනය සිදුකරනු ලබයි .

ශර්‍රීරයේ ස්ත්‍රී" ශක්තිය (YING energy / faminine energy )සහ "පුරුෂ"ශක්තිය (YANG energy / Masculine energy) සමබරතාව අවශ්‍ය වන, ඒ ආශ්‍රිත විවිධ රෝගාබාධ පවත්නා අයට මෙම පළිඟු තෙරපුම් ප්‍රතිකාර ම' විසින් සිදුකරනු ලබයි . එය සිදු කරන්නේ ශරීරයේ අදාළ චක්‍ර වලට ඇති හදුනාගත් "නිල" මත, ඊට අදාළ පළිඟු තබා තෙරපුම් සිදු කිරීම මගිනි.

ඒ හරහා අභ්‍යන්තර ශරීරයේ මෙන්ම ශක්ති ශරීරයේ ත්, අධ්‍යාත්මික ශරීරයේ ත්, නිසි සමබරතාව, සහජීවනය පවත්වා ගැනීමට අදාළ චක්‍ර විවිර කරගෙන ඉහළ සංඛ්‍යාත මට්ටමකට ලගාවී, මේ සංසාර බවදුකින් මිදීමට උදවු වේ.

Quantum Devices

Success Stories

si_LKSinhala