වාස්තු

වාස්තු විද්‍යාව

wasthu2
vasthu1
wasthu3

ගල්ගුහාවල ජීවත් වූ මිනිසාට උවමනා වූයේ ආරක්ෂාවක් පමණක් නම් ඔවුන් කිසිදු දිනක ගල් ගුහා ගල්ගුහා අත්හැර අත් හැර නොයනු ඇත. නමුත් ඔවුන් නමුත් ඔවුන් ගල් ගල්ගුහා අතහැර එඬේර යුගයේ කූඩාරම් වලටත්පසුව ගොවි යුගයේ ස්ථීර නිවාස කරා පැමිණියේය.

හෝමෝ සේපියන්ස් මානවයාට නිවසක් ඕන වුණේ ඇයි?

නිවස යනු නිවැරැදි ආකාරයට පඨවි අපෝ තේජෝ වායෝ ආකාස සමග කෘෂිකාර්මික මානවයා ගොඩ නගා ගන්නා ලදී.

හෝමෝ සේපි තම නිවස වාසස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට පත් කිරීමට සමත් විය.

වාසස්ථානය යනු වාස්තු සහිත ස්ථානය ලෙස අර්ථ ගැන් වුවහොත් නිවස යනු පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝආකාශ යන ශක්තීන්සමග සමග සමඟ සුසංයෝග වී යයුතු බව මානවයා ඉතා ඉක්මනින් තේරුම් ගන්නා ලදී.

වාස්තු විද්‍යාව මධ්‍යම දේශයේ නූතන ඉන්දියාව ඉතා ඉහළ සංකල්පයක් සහ විද්‍යාවක් බවට පත්විය.

ඇලෙක්සැන්ඩර් රජුගෙන් පසු යුරෝපයේ සේද මාවත හරහාචීනය ජපානය මධ්‍යම ආසියාව කරාත් පැතිර ගියේය.

මේවා ඉහළ පන්තියේ සතු රහස් බවට පත්වූ අතර සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් මේවා සැඟවීම සඳහා ඉතා ඉහළ ප්‍රයත්නයක් දරන ලදී. වාස්තු පිළිබඳ ඉහළ සංකල්ප ්‍යායන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බව වාස්තු විද්යා පොත් දැනගත හැකිය. කෘති සහ විවෘත ව කතා කරනු ලැබේ. එය සත්‍යයකි. වාස්තුවිද්‍යානුකූල

දාගැබ් සහ පන්සල් නිර්මාණය කිරීම ගැන උපදෙස් ලබා දී ඇති බව අපට නිරීක්ෂණය කළ හැක. පුරාණ ශ්‍රී ලාංකික න්සල් ඉදිකිරීමේදී මෙම වාස්තු විද්‍යාත්මක දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඇත.

එමෙන්ම පුරාණ සියලු විහාර චෛත්‍යය පන්සල් පූජාභූමි අජටාකාශ සමමිතිය ට අනුව කරන කාරණයකි. තැන ඇති ගීසා පිරමීඩත් ඔරායන් තරු පන්තියට ඉදි කර ඇතිශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර නිදසුන් වේ.

පරිමාවට සමමිතික වූ ස්කන්ධයෙන් යුතු වාස්තු බුදු පිළිම ර්ධ සන්නායක පලිඟු ප්‍රතිකාර මගින්ජ්‍යාමිතික විශ්ව නියායන් සමග සමමිතිකව තුළින්ඉතා ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගත් ලබාගත් ප්‍රජාවක් මා සමඟ පාතා ගෙන යනු ලබයි පෘථිවියේ අත්සන් අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ වලට සමානුපාතිකව ඉදිකර ඇති ඊජිප්තුවේ ගීසා පිරමීඩත් ඔරායන් තරු පන්ති වලට සමානුපාතිකව ඉදිකර ඇති ටමස්ථාන මේ සඳහා ප්‍රසිද්ධ උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැක

භෞතික දියුණුව රැකීරක්ෂාඅධ්‍යාපනය පවුලේ සමගිය මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිටුදැකීම පිටු දැකීම වැනි වුලක් පන්සලක් යන වාස්තු විද්‍යා සංකල්පය ලෝකයට ඉදිරිපත් කර ඇත ඒ ඇගයීමට සහ පිරිසක් ඉිරිසක් ඉදිරිපත් වී සිටීම මාගේ දිගුකාලීන වෙත සහ කැප කිරීම සඳහා මා ලැබූ ත්‍යාගයක් ලෙස සලකමි.

si_LKSinhala